CFD技术服务
我公司可提供以下技术咨询服务
 
• 牛顿流体、非牛顿流体 
 
• 流体对流 (稳态或者瞬态)
 
• 可压缩流动&变物性流体
 
• 自然对流
 
• 固体传导
 
• 内部热源
 
• 传热
 
• 动态流体的相互作用
 
• 气动声学分析
 
• 多相流 (欧拉 & 拉格朗日)
 
• VOF
 
• 辐射、传导、对流
 
• 多孔介质
版权所有 ©  2017济南开物科技有限公司 www.SmartFEA.com.cn 鲁ICP备2021012915号-1
公司地址:山东济南高新区新泺大街 1166号奥盛大厦1号楼
手机:13011726216/15910100695 邮箱:info@smartfea.com.cn